Zjawisko mikrowibracji

Efekt terapeutyczny fonowania wynika z zastosowania naturalnych efektów biofizycznych mikrowibracji. Żywy organizm jest układem wielokomórkowym, w którym komórki muszą wchodzić w interakcje, otrzymywać odżywianie i być oczyszczane z produktów swojej aktywności. Ale tkanka biologiczna nie jest cieczą i wszystkie procesy nie zachodzą w naczyniach krwionośnych i substancje bioaktywne oddziałują na poziomie komórkowym. Ruch substancji i komórek w tkankach nazywany jest mikrokrążeniem. Jest to bardzo energochłonny proces biofizyczny. Aby zmniejszyć koszty energii mikrokrążenia, żywe organizmy wykorzystują mikrowibrację, która powstaje w wyniku skurczowej aktywności komórek mięśniowych. Wraz ze skurczem komórka mięśniowa zmienia kształt, w wyniku czego powstaje kwant mikrowibracji. Komórki mięśniowe kurczą się cały czas, nawet z całkowitym odprężeniem i snem, tworząc tło mikrowibracji, które jest dobrze rejestrowane przez instrumenty (miotremograf). Naukowcy zidentyfikowali korelację między mocą tła mikrowibracji a aktywnością procesów fizjologicznych.

Zjawisko mikrowibracji polega na tym, że przy braku energii mechanicznych mikrowibracji, wszystkie procesy odpornościowe, metaboliczne i regeneracyjne są spowolnione, a przy jej braku powstają zjawiska zastoju i procesy fizjologiczne się zatrzymują. I odwrotnie, kompensując niedobór energii mikrowibracji, można uniknąć negatywnych zjawisk i zwiększyć zdolność organizmu do samodzielnej regeneracji. Biofizyczne efekty mikrowibracji są takie, że niemożliwe jest zastąpienie ich innymi rodzajami oddziaływania. Procesy fizjologiczne zachodzą w określonym obszarze funkcjonalnym narządu, a energia mikrowibracji jest potrzebna do przeniesienia substancji i komórek do tego obszaru. Mechaniczne mikrowibracje w ciele spełniają tę funkcję transportową zarówno wewnątrz naczyń włosowatych, jak i na zewnątrz naczyń bezpośrednio między komórkami. Ponadto mikrowibracja ułatwia uwalnianie komórek macierzystych ze szpiku kostnego do krwiobiegu i zwiększa częstotliwość kontaktu substancji i komórek, poprawiając tym samym procesy regeneracyjne i adaptacyjne.

Dlaczego występuje deficyt energii mikrowibracji?

Fakt, że mechaniczne mikrowibracje są obecne w tkankach ciała, z powodu skurczowej aktywność komórek mięśniowych, był znany jeszcze w zeszłym stuleciu. Za pomocą obiektywnych metod kontroli naukowcy zaobserwowali mikrowibrację w tkankach ciała, ale nie przywiązywali odpowiedniej wagi do tego zjawiska. Ponieważ od wieków głównym  środkiem leczenia był lek. Dopiero na początku trzeciego tysiąclecia, dzięki wynalazkowi miotremografu, zbadano unikalne właściwości mikrowibracji biologicznej jako głównego źródła zapewniającego transport substancji i komórek do strefy interakcji. Organizm wydaje energię biochemiczną zmagazynowaną w komórkach mięśniowych, aby utworzyć mikrowibrację, a zatem zawsze jej brakuje. Przeniesienie energii mikrowibracji z zewnętrznego źródła, na przykład z urządzenia medycznego Vitafon, zapewnia organizmowi czyste wsparcie zasobów i otwiera nowe możliwości poprawy funkcji wszystkich narządów, zwalczania chorób i starzenia się.

Vitafon pomaga nawet wtedy, gdy inne metody są bezsilne

Uważa się, że lekarstwa na wszystkie choroby nie istnieje. Jednocześnie, aby wyleczyć przytłaczającą większość chorób, konieczna jest zasadniczo poprawa mikrokrążenia krwi i limfy, aby zwiększyć lokalną i ogólną odporność organizmu. Urządzenie medyczne Vitafon doskonale się do tego nadaje, ponieważ ma niezawodną fizykę działania terapeutycznego. Wpływ urządzenia Vitafon różni się zasadniczo od innych urządzeń fizjoterapeutycznych. Aby podkreślić tę różnicę, niektórzy lekarze zamiast konwencjonalnego terminu „terapia wibroakustyczna” używają terminu „Witafonoterapia”.

„Witafonoterapia”, terapia wibroakustyczna, fonowanie

Dzięki tej metodzie przeprowadzana jest kompensacja deficytu energii biofizycznej w lokalnym obszarze ciała. Przy użyciu wibrafonów oddziałujemy lokalnie przez zastosowanie mikrowibracji o ciągle zmieniającą się częstotliwości dźwięku. Procedura nazywa się fonowanie. W urządzeniach do terapii wibroakustycznej stosowane są te same częstotliwości i amplitudy mikrowibracji, jak i te, które występują w tkankach o maksymalnym statycznym napięciu mięśniowym. Takie oddziaływanie jest naturalne, skuteczne i bezpieczne dla organizmu.

Biofizyczne efekty mikrowibracji

Dziś nauka doskonale zdaje sobie sprawę z efektów, które zależą od obecności mikrowibracji o określonej częstotliwości w tkankach: zmniejszenie tarcia, zwiększenie częstotliwości kontaktów substancji i komórek, efekt pomp mikrowibracyjnych. Wszystkie główne procesy metaboliczne, immunologiczne i regeneracyjne zależą od energii biofizycznej mikrowibracji: dostarczanie żywności do komórek, drenaż żylny i limfatyczny, oczyszczanie metabolitów z tkanek, miejscowe reakcje immunologiczne, detoksykacja i przemiany biochemiczne w wątrobie i innych narządach oraz wiele innych procesów. Aby objąć całe spektrum efektów biofizycznych, w Vitafonie stosuje się stale zmieniającą się częstotliwość mikrowibracji.

Nowe, zasobowe podejście do zdrowia

Najbardziej skuteczne technologie zdrowotne, zarówno starożytne, jak i nowoczesne, zawierają niezbędny składnik kompensacji niedoboru mikrowibracji. Wśród nich masaż, fizykoterapia, różne dodatki pobudzające i leki o działaniu dopingowym, stymulacja elektryczna i inne. W wyniku owocnej współpracy lekarzy i fizyków opracowano nową metodę biofizyczną w celu nasycenia tkanek energią mikrowibracji przy użyciu fonowania. Fonowanie znacznie przewyższa wydajność i bezpieczeństwo wszystkich innych metod. Jego użycie rozszerzyło możliwości ciała w samoleczeniu i bez konieczności ingerowania w procesy samoregulacji. Jakościowo nowe możliwości w leczeniu chorób przy użyciu urządzeń medycznych Vitafon zostały potwierdzone w ponad 50 badaniach naukowych i obserwacjach, a także w ponad dwudziestu latach praktyki medycznej. Badania naukowe przeprowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w Klinice Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i innych, w tym zagranicznych placówkach medycznych.

Kręgosłup, wątroba, nerki

Oddziaływanie na obszary kręgosłupa, nerek, wątroby dają znaczący efekt na cały organizm. W połączeniu z oddziaływaniem na obszar patologię może osiągnąć następujące wyniki:

  • w przypadku chorób kręgosłupa, wyleczyć i uniknąć  zaostrzeniom zwyrodnienia kręgosłupa, zapalenia korzonków, znacznie zmniejszyć lub zlikwidować przepukliną międzykręgową;
  • w przypadku nadciśnienia – najpierw ustabilizować, a następnie normalizować ciśnienie krwi, poprawiając jednocześnie wydajność i jakość życia, czego nie można osiągnąć za pomocą monoterapii lekami;
  • osiągnąć całkowitą remisję w ciężkiej chorobie wątroby – przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby;
  • unikać operacji gruczolaka prostaty (BPH) i znacząco poprawić jakość życia, samopoczucie i wydajność;
  • leczyć zapalenie gruczołu krokowego, znacząco i stale poprawiać siłę działania bez leków;
  • skrócić okres leczenia złamań o 25% (od 4 tygodni do 3, a w przypadku trudno zrastających złamań – od 3 miesięcy do 1-2 miesięcy);
  • zapewnić szybkie przywrócenie ruchomości stawów, zapobiec powikłaniom i zasadniczo znacznie skrócić okres niepełnosprawności;
  • pozbyć się reakcji alergicznych;
  • wzmocnić układ odpornościowy i zmniejszyć częstość występowania przeziębień w trzy lub więcej razy;
  • zatrzymać gangrenę i uniknąć amputacji.*

Lista może być kontynuowana, ale już z powyższego wynika, że potencjał metody jest ogromny, gdzie biofizyczne działanie mikrowibracji jest niezbędnego i prawie zawsze brakującego zasobu organizmu*.

*Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że wyniki leczenia są oparte na indywidualnych doświadczeniach. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować takich samych wyników dla wszystkich użytkowników terapii wibroakustycznej (fonowania).