Oczyszczanie organizmu na poziomie komórkowym

Jak oczyścić organizm na poziomie komórkowym? Opiszemy efektywne i bezpieczne sposoby, potwierdzone badaniami medycznymi.

Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule – „Oczyszczanie organizmu” – toksyny to w głównej mierze uszkodzone (obumarłe) komórki i produkty aktywności życiowej.

Najważniejszym zadaniem organizmu, związanym z potrzymaniem życia, jest oczyszczanie tkanek. I to organizm wie najlepiej, jak to robić. Naszym zadaniem jest mu pomóc!

Wyjaśnijmy najpierw, jak wygląda proces oczyszczania organizmu – wydalanie

MakrofagZa wykrywanie i wydalanie uszkodzonych komórek, ciał obcych i toksyn odpowiadają specjalne komórki odpornościowe.

Najpierw powinny one trafić z krwi do tkanek – płynu międzykomórkowego. Nie jest to łatwe, ponieważ ciśnienie w naczyniach włosowatych i płynie międzykomórkowym jest bliskie zeru, a komórki muszą pokonać ścianki naczyń i wędrować dalej, wzdłuż tkanki. Do tego komórki te nie posiadają własnego środka transportu. O tym, jak komórki przemieszczają się wzdłuż naczyń i w przestrzeni międzykomórkowej, napiszemy w dalszej części.

W dalszej kolejności, po wykryciu uszkodzonej (obumarłej) komórki lub ciała obcego komórka odpornościowa (w zależności od jej specjalizacji) albo pochłania je (fagocytoza), albo niszczy, albo oznacza, używając neuroprzekaźnika.

Następnie komórka odpornościowa wraz z resztkami obumarłych komórek i przekaźnikiem trafiają poprzez gęstą sieć naczyń limfatycznych do węzła chłonnego.

W węźle chłonnym resztki pozostałe po rozpadzie komórek są przekształcane w białka budulcowe i inne biokomponenty przydatne do odżywiania i wzrostu komórek organizmu.

Docierające do węzła chłonnego neuroprzekaźniki są wykrywane przez chemoreceptory, które z kolei informację o uszkodzonych komórkach przekazują do mózgu za pośrednictwem układu nerwowego. Mózg ocenia skalę zniszczeń i podejmuje decyzję, jak walczyć z problemem. Od liczby i charakteru napływających sygnałów zależy rodzaj podejmowanych przez układ immunologiczny działań.

  • WątrobaWątroba dokonuje ostatecznego przekształcenia i rozbicia toksyn.
  • Śledziona zajmuje się utylizacją uszkodzonych komórek odpornościowych.
  • Szpik kostny jest źródłem komórek odpornościowych, w tym komórek macierzystych, i reguluje skład komórek układu immunologicznego.
  • W grasicy odbywa się wzrost, różnicowanie i „szkolenie” immunologiczne limfocytów T (komórek odpornościowych, które odpowiadają za identyfikację i unicestwianie obcych komórek).

To podstawowe organy bezpośrednio biorące udział w oczyszczaniu organizmu.

Jak widzicie, w oczyszczaniu organizmu bierze udział wiele organów i układów, zachodzi niewyobrażalna ilość reakcji biochemicznych, w których uczestniczą miliardy komórek.

Do uruchomienia i podtrzymywania tego procesu konieczna jest energia mikrowibracji włókien mięśniowych, ponieważ to właśnie ona stanowi zasób transportowy, pozwalający komórkom przemieszczać się przez przestrzeń międzykomórkową, przenikać przez tkanki i odpowiednio formować się w organizmie tak, aby móc realizować swoje zadanie i brać udział w reakcjach biochemicznych.

Mikrowibracje mięśniowe odpowiadają za transport substancji w organizmie i są katalizatorami metabolizmu (przemiany materii). Nerki z kolei grają najważniejszą rolę w dostarczaniu włóknom mięśniowym zasobów.

Jednym słowem – od nasycenia tkanek mikrowibracjami uzależniona jest „czystość” komórek i tkanek organizmu. Nasza pomoc będzie polegać na stworzeniu warunków, w których nie dojdzie do niedoboru mikrowibracji.

Jak dostarczyć organizmowi mikrowibracji?

Przede wszystkim chodzi o większą aktywność ruchową w ciągu dnia. To właśnie podczas pracy powstają tak potrzebne organizmowi mikrowibracje.

Do momentu rewolucji technologicznej taki problem praktycznie nas nie dotyczył. Wcześniej człowiek musiał dużo się ruszać, aby zdobyć pożywienie i utrzymać się przy życiu. Teraz w wielu przypadkach pracę fizyczną zastąpiła umysłowa.

W epoce wysokich technologii i siedzącego trybu życia (np. w pracy, przy komputerze, potem w samochodzie lub środkach komunikacji zbiorowej, po drodze do pracy lub domu, w domu przed telewizorem) ruszamy się niewiele, ponieważ żywność możemy z łatwością kupić w pobliskim sklepie, a dzikie zwierzęta już nam nie zagrażają. Sporadyczne zajęcia sportowe w niewielkim stopniu poprawiają sytuację. Całymi dniami siedzimy, ruszamy się z rzadka i tylko przez kilka godzin.

W efekcie nasze ciało odczuwa poważny niedobór mikrowibracji, co z kolei sprawia, że procesy immunologiczne przebiegają powoli, przez co pojawiają się zastałe obszary, a w tkankach gromadzi się więcej toksyn. Wszystko to dzieje się niezauważalnie i trwa latami, do momentu, w którym „czara goryczy” w naszym organizmie się nie przeleje. Wtedy zaczynamy często chorować, pojawiają się nowe bolączki, choroby stają się przewlekłe.

To naturalne, ponieważ rezerwy i zasoby naszego organizmu są ograniczone, a zanieczyszczenie tkanek tworzy sprzyjające warunki do rozwoju patogenów. Prowadzi to także do obniżenia efektywności organów, a co za tym idzie – do przedwczesnego starzenia się.

Dlatego pierwsze, co powinniśmy zrobić, aby oczyścić organizm – to zmienić tryb życia!

Jak najwięcej ruszać się w ciągu dnia, najlepiej na świeżym powietrzu. Aktywność ruchowa w połączeniu z zabiegami hartującymi będzie optymalnym wariantem, sprzyjającym oczyszczeniu i uzdrowieniu organizmu.

Pływanie, wycieczki piesze (w góry, do lasu, turystyka), ale bez ciężkich plecaków, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla zwierząt – to idealne przykład takiej aktywności i trybu życia. Niestety, takie życie nie dla wszystkich jest dostępne i nie wszystkim by ono odpowiadało.

Znajdźcie kompromis, szukając odpowiedniego dla siebie trybu życia, który zdoła was przybliżyć do naturalnym warunków. Niezbędnym minimum będą codzienne spacery, gimnastyka i inne zajęcia związane z pracą różnych grup mięśni. Starajcie się jak najwięcej chodzić, np. z domu do pracy, zamiast jechać środkami transportu, choćby część drogi.

Drugi sposób – zewnętrzne źródło uzupełniania deficytu mikrowibracji w organizmie

Jeśli nie ma możliwości dokonać diametralnej zmiany trybu życia lub na dużo ruchu nie pozwala stan zdrowia, pozostaje jeden sposób, aby choć częściowo uzupełnić niedobór mikrowibracji. Jest to źródło zewnętrzne.

Vitafon Aktiv

Takim źródłem są jedyne w swoim rodzaju urządzenia medyczne Vitafon, które za pośrednictwem wibrofonów (specjalnych membran) przekazują do ciała, na głębokość 7-10 cm, mikrowibracje mechaniczne całkowicie zgodne z biologicznymi.

W efekcie człowiek nie musi podejmować żadnych wysiłków, aby uzupełnić życiową energię, a organizm, otrzymując punktowo, na obszar nerek, wątroby i kręgosłupa, konieczne mikrowibracje, może wzmocnić procesy przemiany materii i obronne, co z kolei prowadzi do oczyszczenia organizmu i zwiększenia odporności.

Opracowano w tym celu nawet specjalny program zabiegów profilaktycznych pod nazwą „ogólne wsparcie zasobowe organizmu ”(OWZO). Środkiem do realizacji tego programu jest np. materac wibroakustyczny OWZO.

Jeśli nie stwierdzono zanieczyszczenia toksynami (stan patologiczny) w jakimś organie, to używając tego urządzenia w problematycznym obszarze można leczyć przyczynę choroby poprzez oczyszczenie organu z obumarłych komórek i aktywizację procesów regeneracyjnych.

Właśnie dlatego urządzenia Vitafon mają tak szeroki zakres zastosowania.

Nic dziwnego, że osoby, które po raz pierwszy spotykają się z informacją na temat zastosowań Vitafonu, podchodzą do niego z rezerwą, jako do kolejnego „cudownego” środka na wszystkie choroby.

Vitafon nie jest ani panaceum, ani magiczną pigułką. Jest to urządzenie, które ma pomóc organizmowi samodzielnie stawić czoła przyczynie choroby poprzez oczyszczenie organizmu i wzmocnienie reakcji biochemicznych. Wynik zależy od człowieka, ponieważ efektywność użytkowania urządzenia tkwi w częstotliwości i czasie trwania zabiegów, a także w trzymaniu się określonego harmonogramu leczenia.

Nieregularne i chaotyczne próby używania Vitafonu, w tym ignorowanie metodyki fonowania, doprowadzi jedynie do rozczarowania i uzupełnienia szeregów przeciwników tej metody.

Opisaliśmy sposoby pomocy organizmowi w procesie samooczyszczenia, jednak należy także wspomnieć o tym, aby nie szkodzić organizmowi i nie przeszkodzić mu w realizacji jego zadań.

Każdego dnia szkodliwe czynniki mogą przeszkodzić w próbie oczyszczenia organizmu i osiągnięcia zdrowia.

Dlatego tak ważna jest dokładna znajomość szkodliwych czynników i umiejętność ich minimalizacji.

Więcej informacji o tym, czym są czynniki szkodliwe i jak się przed nimi bronić, można znaleźć w naszym artykule:  Czynniki szkodliwe

Tylko kompleksowe działania, mające na celu identyfikację i minimalizację siły oddziaływania szkodliwych czynników, a także dostarczenie organizmowi niezbędnych mikrowibracji, mogą sprzyjać długotrwałemu oczyszczeniu całego organizmu na poziomie komórkowym.

Nieodłącznym warunkiem oczyszczenia organizmu jest także stosowana regularnie lecznicza dieta bezbiałkowa. Dzięki niej można zapobiec wielu chorobom (np. częstym przeziębieniom) lub ułatwić ich leczenie.

Będzie nam miło, jeśli w komentarzach opowiecie nam, co o tym myślicie, i podzielicie się własnymi doświadczeniami związanymi z oczyszczaniem organizmu. Informacje te mogą pomóc wielu ludziom! Prosimy o kontakt na [email protected]