Polityka prywatności strony zdrowie.odpornosc.org.pl

Polityka prywatności strony zdrowie.odpornosc.org.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Dbając o Twoja prywatność i zapewnienie Ci w czasie korzystania z naszych usług komfortu prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą strony. Zostały one przygotowane z uwzględnieniem RODO czyli ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu tj. usług dostępnych za pośrednictwem  strony internetowej vitafon.pl w tym wysyłki newsletterów. Niniejszy dokument ma także zastosowanie do danych osobowych, które podajecie nam przy okazji uczestnictwa w organizowanych przez Nas konkursach lub akcjach promocyjnych, nawet jeśli danych tych nie podaliście nam poprzez stronę internetowa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  – „ADMINISTRATOR”

Administratorem Waszych danych osobowych jest firma Vitafon PL Leonids Berkovics, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 525-239-41-36, Regon 140966375, al. Stanów Zjednoczonych 51/309, 04-028 Warszawa

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Z ustanowionym przez Nas Inspektorem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się mailowo pod adresem: rodo@vitafon.pl lub telefonicznie 723-333-395 lub 537-806-663

DANE OSOBOWE I ICH PRYWATNOŚC 

Podawane przez Państwa swoje dane osobowe muszą zostać przekazane dobrowolnie i będą wykorzystane i związane  funkcjonowaniem strony i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cele przetwarzania danych:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podawanie danych powinno być dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy.

W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować:

 • Brak możliwości korzystania z usług strony

Zawsze istnieje możliwość wycofania zgody w każdej chwili, pod warunkiem że są uregulowane należności finansowe względem Nas i my względem Ciebie.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

PRAWA JAKIE PRZYSLUGUJĄ CI W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 • Cofnięcie Zgody  – W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, co nie będzie jednak miało wpływu zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, do momentu uzyskania przez Administratora informacji o cofnięciu zgody.
 • Dostęp – Możesz w każdej chwili żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania nas czy i jakie Twoje dane przetwarzamy, a także uzyskać m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych.
 • Sprostowanie – Przysługuje Ci również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Ograniczenie – Masz również możliwość ograniczenia przetwarzania w zakresie przez Ciebie określonym.
 • Usunięcie – Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych jeśli

a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku naszych nadrzędne prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego; d) przetwarzania danych niezgodnie z prawem;

W przypadku żądania usunięcia danych możemy je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także dla celów rachunkowych. W tym celu możemy pozostawić w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, historię korespondencji i historię zamówień.

 • Sprzeciw – Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez Administratora, w celu realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Przeniesienie – Możesz w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych przez Administratora do wskazanego przez niego podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.
 • Sposób wykonywania praw – Wszystkie opisane powyżej prawa możesz zrealizować wysyłając e-mail z Twoim żądaniem na adres rodo@vitafon.pl

CIASTECZKA  Strona internetowa zdrowie.odpornosc,org.pl jak każda witryna internetowa korzysta z tzw. Plików cookies. Pliki te są zapisywane w pamięci komputera, tabletu czy telefonu, z którego korzystasz. Dodatkowo umożliwiając Ci korzystanie ze wszystkich funkcji strony nie powodując żadnych zmian w ustawieniach Twojego sprzętu.

Korzystając z odpowiednich funkcji / opcji przeglądarki internetowej możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies czy blokować wykorzystanie ich w przyszłości.

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

USŁUGI ZEWNĘTRZNE  – ODBIORCY DANYCH 

Korzystając z usług podmiotów zewnętrznych, twoje dane mogą zostać przekazane do następujących podmiotów:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • podmiot ułatwiający optymalizację strony
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polityki prywatności czy swoich danych, prosimy o kontakt e-mail: rodo@vitafon.pl