Przyczyny nadciśnienia – nowe podejście

Nadciśnienie to „cichy zabójca” i choroba, która w wielu przypadkach staje się przyczyną przedwczesnej śmierci. Każdego dnia z jej powodu umiera 9 milionów ludzi! Podwyższone ciśnienie 7-krotnie zwiększa ryzyko wylewu (68% wszystkich przypadków wywołanych nadciśnieniem), a 4-krotnie zawałów serca (75% wszystkich przypadków). Jeśli nie podejmiemy jak najszybszego i rozsądnego leczenia, prawdopodobieństwo, że doprowadzimy do inwalidztwa lub śmierci jest bardzo duże!

Autor artykułu: lekarz-nefrolog W.W. Klimowa (Petersburg)

Przyczyny nadciśnienia – nowe podejście

O nadciśnieniu lekarze mówią w przypadku, gdy obserwuje się stałe (powyżej kilku godzin) i nie jednostkowe podwyższenie ciśnienia tętniczego (140/90 mmHg i więcej). W niektórych przypadkach przyczyną podwyższonego ciśnienia są inne problemy, np. choroby nerek, zaburzenia hormonalne i inne. W takich przypadkach mówi się o nadciśnieniu tętniczym wtórnym (objawowym).

Jednak w 90-95% przypadków jest to pierwotne nadciśnienie tętnicze (samoistne). Termin „samoistne” oznacza, że w jego przypadku często nie udaje się wskazać bezpośredniej przyczyny stałego podwyższenia ciśnienia.

Nie jest to błąd w przyrodzie czy awaria organizmu. Nasz organizm celowo podwyższa ciśnienie krwi. Jest to reakcja obronna!

Chodzi o to, że organizm ma do zrealizowania pewne priorytetowe zadania, takie jak:

1. Oczyszczanie tkanek i krwi z odpadków, obumarłych komórek i toksyn.

Należy przy tym mieć świadomość, że nasz organizm to naprawdę skomplikowana fabryka biochemiczna i laboratorium, składające się z miliardów współdziałających ze sobą komórek. „Zanieczyszczoną” krew trzeba ciągle oczyszczać i podtrzymywać jej skład w ściśle określonych ramach. Znaczne odchylenie od tych norm może doprowadzić do śmierci.

nerkiZa oczyszczanie krwi w znacznym stopniu odpowiadają nerki. Nerki to jedyny organ, do którego działania potrzebne są odpowiednie parametry ciśnienia tętniczego, ponieważ to dzięki niemu krew może być przepompowywana przez nefrony (komórki funkcjonalne w nerkach). Tak oczyszczana jest krew i powstaje mocz. Jeśli ciśnienie spada poniżej 80 mmHg, nerki przestają filtrować krew, co jest śmiertelnie niebezpieczne.

Kiedy wydajność nerek przy normalnym ciśnieniu nie pozwala na oczyszczanie krwi, mózg wydaje polecenie zwiększenia ciśnienia. Nawet jeśli same nerki są zdrowe, ich wydajność może spaść z następujących powodów:

 • na skutek zmian w nerkach, zachodzących z wiekiem. Po 40 roku życia stopniowo spada liczba komórek funkcjonalnych – nefronów (ok. 1-2% rocznie). W wieku 60-70 lat efektywność działania nerek spada o 30%. Spadek liczby tych komórek jest kompensowany przez wzrost ciśnienia (A.S. Ciż, 1998 r.).
 • filtrowana krew jest zbyt „zanieczyszczona”;
 • zwiększyła się objętość krwi, którą nerki muszą przefiltrować (np. wskutek otyłości lub nadmiaru spożywanej soli czy cukru).

2. Prawidłowe ukrwienie mózgu i rdzenia kręgowego.

Słabsze ukrwienie może być spowodowane zwężeniem lub uciskiem na naczynia krwionośne prowadzące do mózgu i rdzenia kręgowego wskutek:

 • Zwężenie naczyń - zdjęcie przepukliny międzykręgowej, obrzmienia, urazu (także zadawnionego), a także zwyrodnienia odcinka szyjnego lub piersiowego kręgosłupa. W takich przypadkach z reguły rozwija się obrzęk tkanek, który uciska naczynia krwionośne.
 • zwężenia ścian naczyń (w szczególności zwapnienia, miażdżycowego zwężenia światła tętnicy). Zwężenie naczyń może się pojawić samoczynnie, a może być już następstwem nadciśnienia.

W obu przypadkach organizm podwyższa ciśnienie, aby przepchnąć przez zwężone lub zaciśnięte naczynia odpowiednią ilość krwi i zapobiec niedokrwieniu mózgu i rdzenia kręgowego.

Właśnie dlatego nie można bezmyślnie obniżać ciśnienia lekami, ponieważ może to doprowadzić do jeszcze straszniejszych następstw niż samo nadciśnienie, a konkretnie do zaburzonej filtracji krwi i niewydolności nerek, a także zakłócenia ukrwienia mózgu.

A więc organizm podnosi ciśnienie, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie ważnych dla życia organów!

Jednak takie działanie wiele ten organizm kosztuje. Dla większości innych organów i tkanej podwyższone ciśnienie jest niebezpieczne. Dlatego organizm musi wykonywać także bardzo ciężką pracę, polegającą na zwężaniu drobnych naczyń, prowadzących do innych organów i tkanek. Jeśli konieczność podwyższania ciśnienia i jednocześnie zwężania naczyń trwa dłuższy czas, siły organizmu są wyczerpywane, a on sam ułatwia sobie zadanie. Aby nie wykonywać nieustannej pracy, mającej na celu zwężanie elastycznych tkanek, sprawia on, by były one twarde i kruche, a tym samym utrwala wysokie ciśnienie. Kondycja naczyń krwionośnych nieodwracalnie się pogarsza. Następnie może dojść do miażdżycy, wylewu, zawału – do przedwczesnej śmierci.

Te nieodwracalne zmiany w organizmie są głównym niebezpieczeństwem podczas choroby nadciśnieniowej. A powstają, jeśli nadciśnienie nie jest leczone lub jest leczone nieprawidłowo.

W związku z tym leczenie nadciśnienia powinno polegać nie tylko na obniżaniu ciśnienia za pomocą środków farmakologicznych, ale i na próbie usunięcia przyczyn oraz pomocy organizmowi, mającej na celu odciążyć nerki i naczynia krwionośne. Leki działają tylko na objawy i tylko odraczają komplikacje. Kiedy tylko skończy się działanie substancji chemicznych, wchodzących w skład leków, organizm znów zaczyna podnosić ciśnienie krwi, aby wypełnić opisane powyżej priorytetowe zadania.

Proste, dostępne i najważniejsze działania

Niniejsze działania polegają na zmianie trybu życia i wykluczeniu czynników ryzyka:

 • Dieta.
  • Ograniczenie spożywania soli. Sól zatrzymuje wodę w organizmie i podnosi jej poziom w krwi, co prowadzi do zwiększenia jej objętości i, co za tym idzie, i większego obciążenia nerek.
  • Ograniczenie spożycia łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukier, słodkie produkty mączne). Cukier także sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie i zwiększeniu jej zawartości w krwi, a produkty powodujące tycie prowadzą do wzrostu masy ciała, czyli także liczby naczyń krwionośnych i samej objętości krwi.
  • Wykluczenie niezdrowego, tłustego, smażonego jedzenia, fast foodów itp. Takie produkty prowadzą do „zachwaszczenia” organizmu. Wzrasta obciążenie związane z trawieniem i wydalaniem ich z organizmu, co także częściowo obciąża nerki.
 • Rezygnacja z nałogów. Palenie i alkohol naprawdę zabijają, sprzyjając między innymi rozwojowi nadciśnienia.
 • Unikanie stresu.
 • Zwiększenie dziennej aktywności fizycznej (!). Zajęcia fizyczne: chodzenie, pływanie, joga i inne.

Duża aktywność fizyczna jest najważniejszym czynnikiem, ponieważ zwiększa wydajność nerek i sprzyja wydalaniu z organizmu toksyn.

Podczas napinania mięśni powstaje energia mikrowibracji biologicznych (mikrowstrząsy), która rozprzestrzenia się na sąsiadujące tkanki i jest dla nich ważnych warunkiem istnienia, tak samo jak tlen, pokarm, woda i ciepło. Brak mikrowibracji prowadzi do błyskawicznej śmierci.

Włókna mięśniowe tworzą 60% masy ciała i tak naprawdę są potężnym generatorem mikrowibracji, ponieważ ich przypominające falowanie skurcze oddziałują na:

 • transport substancji odżywczych do każdej komórki oddalonej od naczyń włosowatych,
 • transport samych komórek (np. immunologicznych czy macierzystych);
 • wydalanie z tkanek obumarłych komórek i toksyn;
 • biorą udział w biochemicznej obróbce substancji;
 • odpowiadają za transport krwi do serca wzdłuż układu krwionośnego, pomagając jej wbrew sile grawitacji;
 • pracę układu odpornościowego.

Niedobór ważnego dla życia zasobu – mikrowibracji – jest główną przyczyną pojawiania się większości chorób i przedwczesnego starzenia się. A do niedoboru takiego prowadzi przede wszystkim siedzący tryb życia – hipodynamika. Niewielka aktywność fizyczna prowadzi do spadku wydajności nerek, ponieważ organ ten nie posiada własnych włókien mięśniowych i korzysta z energii mikrowibracji, powstającej podczas pracy mięśni grzbietu i brzucha.

Jak zredukować deficyt mikrowibracji biologicznych?

W takich przypadkach na pomoc przychodzi terapia wibroakustyczna lub fonowanie, które pozwala punktowo podwyższyć poziom mikrowibracji w konkretnych organach (np. w nerkach) przy wykorzystaniu źródła zewnętrznego – specjalnego urządzenia medycznego do fizjoterapii.

Problematyką mikrowibracji biologicznych zainteresował się świat medycyny. Przeprowadzono badania, które potwierdziły dużą efektywność fonowania przy leczeniu nadciśnienia.

Badania były prowadzone przy wykorzystaniu medycznych urządzeń fizjoterapeutycznych serii Vitafon. Na podstawie wyników stwierdzono, że metoda fonowania*:

 1. Prowadzi do obniżenia i stabilizacji ciśnienia przy nadciśnieniu I i II stopnia, bez efektów ubocznych. Jednocześnie fonowanie prowadzi także do stabilizacji ciśnienia szybciej w porównaniu z grupą kontrolną, która przyjmowała tylko leki.
 2. Pozwala obniżyć dawkę przyjmowanych leków o 30-50%.
 3. Podnosi poziom wydajności, poprawia samopoczucie.
 4. Normalizuje tętno i obniża częstotliwość maksymalnych skoków ciśnienia.
 5. Obniża poziom cholesterolu w krwi.

Badania udowodniły, że efektywność stosowania metody fonowania przy nadciśnieniu w wielu przypadkach wynosi 93,5%. Podczas badań, aby zapobiec zafałszowaniu wyników, był brany także pod uwagę efekt placebo*. ( ZASTOSOWANIE ODDZIAŁYWANIA WIBROAKUSTYCZNEGO W KOMPLEKSOWYM LECZENIU NADCIŚNIENIA U OSÓB STARSZYCH)

Na wykresach zaprezentowano wyniki porównania efektywności metody fonowania z terapią farmakologiczną.

 • Przy nadciśnieniu 1 stopnia
Przy nadciśnieniu 1 stopnia

Przy nadciśnieniu 1 stopnia

 • Przy nadciśnieniu 2 stopnia
Przy nadciśnieniu 2 stopnia

Przy nadciśnieniu 2 stopnia

 • Przy nadciśnieniu 3 stopnia
Przy nadciśnieniu 3 stopnia

Przy nadciśnieniu 3 stopnia

 • Przy izolowanym nadciśnieniu skurczowym:
Przy izolowanym nadciśnieniu skurczowym

Przy izolowanym nadciśnieniu skurczowym

Wyjaśnieniem tak wysokiej efektywności jest oddziaływanie na podstawowe czynniki chorobotwórcze.

Fonowanie pozwala:

 1. Punktowo poprawić wydajność nerek. Jeśli nerki zaczynają sobie radzić ze swoim zadaniem, polegającym na oczyszczaniu krwi, to organizm nie musi samoczynnie podnosić ciśnienia. Dzięki temu ciśnienie samo się normalizuje (zobacz obszary oddziaływania).
 2. Usunąć obrzęk z problematycznej części kręgosłupa, przyspieszyć regenerację tkanek po urazach i zapobiec zjawisku ucisku na arterie, które prowadzą do mózgu. Normalizacja ukrwienia mózgu nie wymaga już podwyższonego ciśnienia, więc ulega ono stabilizacji na prawidłowym poziomie.
 3. Przyspieszyć oczyszczanie organizmu z toksyn i obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Dzięki temu można zapobiec rozwojowi miażdżycy и łagodnych nowotworów.

W efekcie usuwana jest większość przyczyn nadciśnienia, dzięki czemu nie ma już konieczności obniżania ciśnienia za pomocą leków.


Urządzenie medyczne Vitafon można wypożyczyć lub zakupić na stronie producenta:


Opinia pacjentki na temat zastosowania fonowania w leczeniu nadciśnienia:

*Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że wyniki leczenia są oparte na indywidualnych doświadczeniach. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować takich samych wyników dla wszystkich pacjentów.